newcatalog

hotline

Obchodné podmienky

I. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

1.predávajúci:
www.sportovepohare.sk zo sídlom 1. Mája 153, 956 22 Prašice, vedená pod hlavičkou firmy Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA, IČO: 36886556 zapísaný v Ž.R. Topoľčany ž. r. číslo 406-8441
Bankové účty:
VUB :

2.kupujúci:
Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) v predajni nákupného centra www.sportovepohare.sk , ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach nákupného centra

II. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY:

1.Predávajúci sa zaväzuje
dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
2.Kupujúci sa zaväzuje
že potvrdením objednávky potvrdzuje a akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru prevzatie objednaného tovaru a zaplatí za objednaný tovar stanovenú cenu. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
3.Predmet kúpy
Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny apod. v objednávke kupujúceho.

III. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Aby sme Vám mohli ponúknuť plnohodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Rešpektujeme vaše súkromie. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že ich nikdy neposkytneme tretiemu subjektu.
Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

IV. VERNOSTNÝ PROGRAM PRE STÁLYCH ZÁKAZNÍKOV:

Pri opakovaných nákupoch v obchodnom dome www.sportovepohare.sk má kupujúci nárok na využitie vernostného bonusového programu dodatočné zľavové kupóny alebo darček grátis.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu vernostného programu

V. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY:

Potvrdenie prijatej objednávky Vám systém zašle automaticky e-mailom. V deň odoslania zásielky poštou budete o tom taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejakých komplikácií Vás budeme samozrejme kontaktovať.

VI. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY:

Tovar sa doručuje balíkovou službou Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou (SLOVENSKÁ POŠTA, UPS, DPD),
Doba doručenia tovaru závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený. Ak je objednaný tovar zaplatený, alebo sa nachádza na sklade, je tovar doručený do 2 až 4 dni od jeho podania Slovenskou poštou na dobierku. Celková dodacia lehota tovaru je veľa-krát závislá od skladových zásob, no nemala by trvať viac ako 7 pracovných dní.
Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním poštovej služby.

VII. POPLATKY ZA DORUČANIE A BALENIE TOVARU:

K hodnote objednaného tovaru sa pripočítavajú poplatky za doručenie:
V SR je tovar možné zaplatiť:
dobierkou (pri prebratí tovaru), vopred na jeden z našich účtov

Cena prepravy cez UPS:
• 1kg - 5kg: 6,30 s DPH€
• 6kg - 10kg: 7,57€ s DPH.
Nad 10kg je cena počítaná podľa aktuálneho cenníka UPS.

Všetky ceny a poplatky sú už s DPH!

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA:

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Pozdnejšie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka:

Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis.

IX. REKLAMÁCIE:

Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho a obchodného zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa.
Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný popis škody a musí byť doručená Prevádzkovateľovi.
Ku každému tovaru je priložená faktúra. Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Tovar musí byť s pripojenou kópiou faktúry a presným popisom predmetu reklamácie.
Ak zistí kupujúci/odberateľ akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), uplatní si reklamáciu okamžite písomne, telefonicky, mailom správu adresovanú predajcovi. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa riziku, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
Reklamovaný tovar zákazník doručí osobne alebo pošle na adresu:

Reklamácie vybavuje:

Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA, 1. Mája 159, 956 22 Prašice, Tel.č.: 0903 119 109 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Predávajúci po vybavení reklamácie zašle tovar na svoje náklady na jeho adresu.

Záruka sa nevzťahuje na:
a.vady zapríčinené nešetrným používaním,
b.nesprávnym použitím výrobku,
c.mechanickým poškodením.

Postup pri reklamácii:
1.Informujte nás najprv o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.
2.Tovar zašlite ako poistený list, príp. len doporučene (nie na dobierku) na našu adresu.
3.Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu .

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

X. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť telefonicky na čísle 0903 119 109 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY: (zásielkový obchod)

Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru podľa zákona 108/2000 Z.z. o zásielkových obchodov .Môže tak urobiť telefonicky na čísle 0903 119 109, alebo mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar nerozbalený z ochrannej fólie bez známok použitia, alebo opotrebenia a v pôvodnom balení zaslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po splnení podmienok pre odstúpenie od zmluvy predávajúci bezodkladne po obdržaní vráteného tovaru vráti zákazníkovi späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovi (napr. prepravné). V prípade zrušenia objednávky po 24-roch hodinách (a už vyexpedovaného tovaru zo skladu) si prevádzkovateľ nárokuje na úhradu vynaložených prostriedkov maximálne do výšky 80 %.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť iba pri tovare, ktorý nie je v momente objednávky skladom, alebo sa už nedodáva, poprípade sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na jeho adresu v najkratšom možnom termíne.
Pri objednaní tovaru na objednávku si predávajúci vyhradzuje právo:

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. apríla 2009
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 SK

Ochrana súkromia

Aby sme Vám mohli ponúknuť plnohodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Rešpektujeme vaše súkromie. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že ich nikdy neposkytneme tretiemu subjektu.
Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE STÁLYCH ZÁKAZNÍKOV

Zaregistrujte sa v našom internetovom obchode a pri opakovaných nákupoch v našom obchodnom dome budete mať množstvo ďalších výhod, ako sú dodatočné zľavové kupóny alebo darček navyše.

Platba a dovoz

K hodnote objednaného tovaru sa pripočítavajú poplatky za doručenie:
V SR je tovar možné zaplatiť:
dobierkou (pri prebratí tovaru), vopred na jeden z našich účtov

Cena prepravy cez UPS:
• 1kg - 5kg: 6,30 s DPH€
• 6kg - 10kg: 7,57€ s DPH.
Nad 10kg je cena počítaná podľa aktuálneho cenníka UPS.

Naše účty
VUB :

V ČR je tovar možné zaplatiť:
dobierkou (pri prebratí tovaru) poštovné + balné 6,64 € (200 Sk)
Všetky ceny a poplatky sú už s DPH!